De Muze van Zuid

Wilt u ons festival steunen? Word buurtgenoot!

Een gift aan De Muze van Zuid kan fiscaal gunstig zijn. De stichting Muze van Zuid bezit namelijk de ANBI-status en voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

En natuurlijk hoeft u niet in Amsterdam Zuid te wonen om buurtgenoot te kunnen worden.Belangstellenden kunnen hier de gegevens inzien die wij (en alle andere instellingen met de ANBI-status) verplicht zijn te publiceren.

HOE WORDT U BUURTGENOOT?

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer:

NL84 ABNA 0416 3412 84 t.n.v. Stichting Muze van Zuid. 

Wij ontvangen daarnaast graag een e-mail, gericht aan , met daarin uw naam zoals wij die op de website kunnen vermelden (alleen als u dat wilt) en uw adresgegevens. Indien nodig kunnen wij dan contact met u opnemen.