Muze van Zuid

MuziekfestivalAmsterdam Zuid11-1511-15 septembersept

Geven

WILT U ONS FESTIVAL STEUNEN? geven is fiscaal gunstig voor u.

Alle kleine en grote beetjes helpen. Voor de zesde editie vragen wij iedereen die het festival en onze musici een warm hart toedraagt ons te steunen met wat u missen kunt.

Maak uw bijdrage over naar rekeningnummer:

NL84 ABNA 0416 3412 84 t.n.v. Stichting Muze van Zuid

Graag ontvangen wij daarnaast een e-mail, gericht aan info@muzevanzuid.nl, met daarin uw naam en uw adresgegevens. U krijgt dan een bevestiging van ontvangst en een streepje voor tijdens het festival.

Heeft u specifieke wensen of vragen? Bel of mail onze woordvoerder Huib Ramaer: ramaer@muzevanzuid.nl / 06-24670823. Hij kan u actuele informatie geven over het komende festival.

Uw donatie fiscaal Houdt u van muziek, onze musici, onze componisten, het Nederlandse muziekleven en Amsterdam? Een gift aan Stichting Muze van Zuid kan fiscaal gunstig zijn. De stichting Muze van Zuid bezit de ANBI-status en voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, bij een eenmalige schenking. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Periodieke schenking Maakt u vijf jaar achtereen min of meer hetzelfde bedrag aan Stichting Muze van Zuid over, dan komt u in aanmerking voor 100% belastingaftrek.

Een voorwaarde van de belastingdienst is dat daar dan geen prestatie van Muze van Zuid tegenover mag staan.

Hier vindt u het formulier voor deze regeling.

ANBI Bijdragen aan Muze van Zuid levert belastingvoordeel op. Stichting Muze van Zuid is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting met een ANBI-status heeft geen winstoogmerk en zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Bij giften aan een culturele ANBI is 1,25 keer het bedrag van uw donatie aftrekbaar. Een stichting met de ANBI-status betaalt geen (30-40%) erfbelasting of schenkbelasting. Wij zijn hier te vinden in het ANBI-register van de belastingdienst (zoek: 'Muze' vestigingsplaats 'Amsterdam').

Download jaarrekening

Stichtingsinformatie

Stichting Muze van Zuid RSIN 853919355 Palestrinastraat 9-II 1071 LC Amsterdam

www.muzevanzuid.nl | info@muzevanzuid.nl Doelstellingen: A. de muziek van Nederlandse componisten naar wie straatnamen zijn genoemd, om te beginnen in Amsterdam-Zuid, onder de aandacht te brengen van een breed publiek B. het ontsluiten van Nederlands muzikaal erfgoed van de vijftiende tot en met de eenentwintigste eeuw C. het organiseren van een festival: Muze van Zuid

Muze van Zuid wil op een inspirerende manier haar doelstellingen verwezenlijken door: • de muziek die schuilgaat achter de straatnamen van Amsterdam-Zuid live in de buurt tot klinken te brengen; • Nederlands muzikaal erfgoed van de 15e tot en met de 20e eeuw te ontsluiten; • de waardering voor Nederlandse muziek en muziekgeschiedenis in brede zin te stimuleren; • een brede groep musici de ruimte te geven repertoire van eigen bodem te ontdekken en er publiek voor op te bouwen met een aanstekelijke presentatie in originele concertvormen.

Muze van Zuid biedt betaalbare concerten in een buurt met een rijke muziekgeschiedenis en zoekt waar mogelijk samenwerking met instellingen die actief zijn in wijken van Zuid en Zuidoost.

Inkomsten verkrijgt de Stichting Muze van Zuid uit kaartverkoop, donaties, giften, sponsoring en subsidies. Deze worden actief geworven door bestuur en organisatie. De inkomsten komen ten goede aan het organiseren van het festival en de betaling van musici en andere artiesten. Er wordt gestreefd naar een kleine reserve, waarmee eventuele tegenvallers in de fondsenwerving opgevangen kunnen worden. De stichting Muze van Zuid is opgericht op 10 april 2014 te Amsterdam en heeft haar zetel in Amsterdam.

Onder de knop programma van deze site vindt u het programma in ontwikkeling van 2023. Daarnaast vindt u knoppen waarop u voorgaande programma's kunt zien van 2016, 2018, 2020, 2021 en 2022. September 2023 vindt de zesde editie plaats.

Mocht u jaarrekeningen van de Stichting Muze van Zuid willen inzien, dan kunt u deze bij ons opvragen door een verzoek te sturen naar: info@muzevanzuid.nl t.a.v. de directie.

Zie verder de contactpagina.